Connecting...

Progressive hecht veel waarde aan corporate
social responsibility (CSR). We steunen onder andere het
goede doel SOS Kinderdorpen en onze recruitment consultants krijgen de ruimte om vrije dagen op te nemen voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Bij onze CSR-strategie staan drie domeinen centraal:

 • Maatschappij
 • Werkplek
 • Milieu

Lees verder voor meer informatie over onze CSR-strategie.

Maatschappij

 • Vrijwilligerswerk: onze medewerkers krijgen jaarlijks twee dagen betaald verlof om vrijwilligerswerk te verrichten voor lokale goede doelen en scholen.
 • Projecten: we dragen bij aan stages, werkervaringsprojecten en academische beurzen voor jongeren met uiteenlopende achtergronden. Progressive ondersteunt onder andere DUO for a JOB in België. DUO for a JOB zet zich in voor jongeren met een migratieachtergrond bij de zoektocht naar een nieuwe baan.
 • SOS Kinderdorpen: Progressive is een vierjarig partnership aangegaan met SOS Kinderdorpen. Onze steun gaat vooral naar een project in Chipata, Zambia. In deze provinciehoofdstad is één op de zes kinderen wees. Progressive verdubbelt tijdens dit partnership de bedragen die medewerkers voor dit goede doel inzamelen.

Werkplek

 • Talentontwikkeling: we investeren in onze medewerkers door middel van intensieve trainingen die verzorgd worden door onze afdeling Learning & Development.
 • Diversiteit: we stimuleren een bedrijfscultuur die niemand uitsluit en iedereen gelijke kansen biedt. We hebben bovendien voor een termijn van vijf jaar doelen gesteld met betrekking tot de vertegenwoordiging van vrouwen op alle niveaus binnen ons bedrijf – dit geldt ook voor functies op managementniveau.
 • Betrokkenheid: we luisteren naar onze medewerkers en stimuleren voortdurende verbetering. Dit doen we bijvoorbeeld door middel van ons medewerkersbetrokkenheidsonderzoek en door het ontwikkelen en uitvoeren van actieplannen op regionaal niveau.

Milieu

 • Reisbeleid: in 2012 introduceerden we een nieuw reisbeleid. Hiermee stimuleren wij onze medewerkers om gebruik te maken van onder andere technologische faciliteiten voor internationaal overleg. Op deze manier hoeven onze medewerkers minder internationaal te reizen wat bijdraagt aan minder CO2-uitstoot.
 • Digitaal werken: we stimuleren onze medewerkers om zo veel mogelijk digitaal te werken zodat er zo min mogelijk papier wordt gebruikt.