Technical Manager

Locatie: Brussels, Belgium
Salaris: €70000 - €100000 per annum + + Package
Sectoren: Bouw & Infra
Soort functie: Vast Dienstverband
Solliciteren

Als Technical development manager sta je in voor de dagdagelijkse projectopvolging waarbij je steeds de kwaliteit, de planning en het budget vooropstelt. Hierbij streef je continue naar een optimaal resultaat voor alle toegewezen projecten.

Verantwoordelijkheden

Design - ondersteunend

 • Uitwerken van innovatieve bouwconcepten in samenwerking met de Business Development Manager
 • Aansturen architecten teneinde het optimale project te creëren
 • Aansturen van het volledige projectteam (bestaande uit architecten, ingenieurs stabiliteit+ technieken+ akoestiek, EPB en VeCo, duurzame energie specialisten, landmeters, … ) teneinde bouwaanvraag dossier op te maken
 • Opvolgen van het bouwvergunningstraject
 • Selectie bouwmaterialen
 • Opvolgen opmaak bestekken en lastenboeken (ruwbouw en afwerking)
 • Organisatie en coördinatie van de prijsvraag bij diverse aannemers hetzij in algemene aanneming, hetzij in aparte loten
 • Analyse van de diverse voorstellen van aannemers
 • Bijsturing van het ontwerp in functie van de feedback van aannemers en leveranciers
 • Onderhandelen en afsluiten contracten met aannemers
 • Bijhouden database met expertise aannemers

Projectopvolging - verantwoordelijk

 • Opstellen van efficiënte werfplanning rekening houdend met de projectvereisten en de gekozen samenwerkingsvormen
 • Algemene planning strikt opvolgen en bijsturen van onderaannemers waar nodig
 • Dagdagelijkse opvolging van de werken in uitvoering dmv frequente werfbezoeken
 • Coördinatie van het projectteam (architecten, ingenieurs stabiliteit + technieken + akoestiek, landmeters, EPB en VeCo) en de aannemers
 • Werfvergaderingen leiden en aansturen
 • Uitvoeren van controleberekeningen (controle op meetstaten)
 • Doorgedreven kwaliteitsbewaking: proactief (tijdens de bouwfase) en opvolgen (ifv oplevering): (foto's nemen/ oplijsten gebreken/ opvolgen uitvoering…)
 • Controleren of de werken voldoen aan de opgelegde normen en decreten (vb brand/ veiligheid/ toegankelijkheid/…)
 • Anticiperen op mogelijke (bouwtechnische) problemen op basis van opgebouwde expertise
 • Permanent zoeken naar optimalisaties vòòr en tijdens bouwproces
 • Opvolgen van wensen van klanten tijdens de constructiefase
 • Coördinatie en aanbieden van afwerkpakketten en keuzes aan klanten
 • Commercieel contact met klanten inzake specifieke afbouw van het project lopende de werffase
 • Overleg met uiteindelijke gebruikers van de gebouwen (exploitanten/ huurders…) zodat een project op maat kan worden afgeleverd
 • Nazicht technische facturen (controleren/ weigeren/ goedkeuren)
 • Nauwkeurige Budgetbewaking:
  • Opmaken projectrapporten
  • Opmaken cashplanning & bijsturing waar nodig
  • Oplijsten & rapporteren van onvoorziene kosten
 • Voorlopige oplevering en nazorg:
  • Opleveren naar klanten en aanleveren PID Dossiers
  • Opvolgen van opleverpunten naar klanten
  • Opleveren naar aannemers
  • Opvolgen van opleverpunten naar aannemers
  • Budgetcontrole & nacalculatie
  • Nazorg bewaken na opleveringen
Solliciteren