Manager Projectbeheersing (PR-34009210)

Locatie: Amsterdam, Noord-Holland, Nederland    |  Werken op afstand is mogelijk
Salaris: competitive
Sectoren: Engineering
Soort functie: Contract
Solliciteren

Manager Projectbeheersing

 • Startdatum: 25-01-2023
 • Einddatum: 24-01-2024 (verlenging conform duur werkzaamheden)
 • Uren: 30 - 36 uur p/w
 • Locatie: Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam

Functieomschrijving
Het Ingenieursbureau zoekt een manager projectbeheersing met veel ervaring die tevens zijn bijdrage heeft in de systeemgerichte contractbeheersing UAV-gc. Als ervaren en zelfstandige professional ben je verantwoordelijk voor de projectbeheersing van twee interessante projecten in Amsterdam, namelijk de realisatie van een fiets- /voetgangersbrug over het Noordhollandsch Kanaal (Brug NHK) en de Integrale Verkenning Landelijk Noord. Bij de realisatie van de brug NHK voer je tevens het contractmanagement in het laatste half jaar van de uitvoering. Daarmee ben je het eerste contactpersoon voor de hoofdaannemer van de brug, maar ook van kleinere werken in de omgeving, zoals groenvoorziening. De realisatie is september 2020 gestart en loopt door tot in het voorjaar van 2023. Als manager projectbeheersing bouw je aan structuur, overzicht en voortgangsbewaking en verzamel je alle nuttige beheersinformatie, waarmee je adviseert en faciliterend bent voor de projectmanager. Je stuurt een team van adviseurs aan op het vlak van financiën, kosten, planning en risico's (bij de brug NHK heb je de beschikking over een toetscoördinator) en zorgt ervoor dat de basis op orde is in het project en dat tijdig de accurate en actuele verantwoording (P&C-cyclus en voortgang) aan de opdrachtgevende dienst wordt geleverd.

Werkzaamheden
Je werkt in de rol van manager projectbeheersing in een projectteam die conform het IPM gedachtegoed werkt aan complexe infrastructurele projecten in de stad. Je werkt daarin nauw samen met andere IPM-rolhouders en stuurt de adviseurs binnen het werkveld van projectbeheersing in het project functioneel aan. Bij de Brug NHK komt daar het werkveld contractmanagement bij.
- Je ziet toe op naleving van afgesproken procedures en werkafspraken. Draagt verbetervoorstellen voor en neemt hierin een voortrekkersrol.
- Je ben verantwoordelijk voor het verzamelen, beoordelen, informeren en rappelleren met betrekking tot de GROTIK aspecten van de projecten.
- Je zorgt voor de passende stuurinformatie die in die fase van het project het meest bijdraagt aan een goede projectsturing.
- Je organiseert, faciliteert en monitort voortgangrapportages aan opdrachtgever.
- Je borgt de financiële opdrachtbeheersing.
- Voor het project brug NHK is begrip van en ervaring met de holacratische sturingsprincipes een pré. Voor Landelijk Noord is kennis van de PBI-cyclus van de Gemeente Amsterdam een pré.

De opdrachtgever(s)
Als Ingenieursbureau staan we midden in de stad, die wij van onder tot boven kennen. Onze technische kennis van Amsterdam maakt ons uniek. Maar ook onze kennis van de wensen van de mensen in de stad. We weten hoe de stad eruit ziet, wat er leeft en hoe het werkt. Wij realiseren de opgave voor de stad door beleid, techniek en omgeving te verbinden. Als ingenieurs van de stad werken we aan grote en kleine Amsterdamse projecten. We richten de openbare ruimte in en regelen dat kabels en leidingen ondergronds een plek krijgen. Van bruggen tot boomwortels en ondergrondse parkeergarages. Zichtbare en onzichtbare projecten.

Met passie voor techniek en projecten bouwen we mee aan een leefbare, veilige toekomstbestendige stad die voldoet aan de eisen van haar gebruikers. Wij borgen de unieke kennis die we bezitten, zodat wij de stad fysiek op orde houden èn klaar maken voor de volgende generaties. Met een minimale voetafdruk. We zorgen dat de fysieke gouden erfenis uit het verleden deel blijft uit maken van de infrastructuur en openbare ruimte van de toekomst. En dat terwijl we de veranderende eisen vanuit het klimaat inpassen. Wij streven naar een stad die op alle vlakken positief bijdraagt aan Amsterdam en haar bezoekers als het gaat om het inrichten van de openbare ruimte. Een stad waarin wij herkend worden als het technisch geweten: wij zijn dé partij voor het oplossen en realiseren van complexe ruimtelijke vraagstukken.

Welke ervaring heb je?

 • Je beschikt over een wo werk- en denkniveau met bij voorkeur een technische of bedrijfskundige opleiding;
 • Je hebt aantoonbare ervaring op het gebied van project- en contractbeheersing UAV-gc in complexe infrastructurele projecten;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met de beheersing van alle GROTIK aspecten om de projectbeheersing rol uit te voeren;
 • Je hebt bij voorkeur in ervaring met het werken in de gemeente Amsterdam en de Amsterdamse verantwoordingsrapportages;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de rol van projectbeheerser op programma/portefeuille van projecten:
  (1) onder UAV-gc,
  (2) in de infrastructuur in voorbereidings- en uitvoeringsfase
  (3) binnen grootstedelijke omgeving;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met het inrichten en (aan)sturen van grote complexe projectorganisaties;
 • Je hebt bij voorkeur ervaring in het Plannings- en Besluitvormingscyclus Infrastructuur van de Gemeente Amsterdam (PBI)
 • Je hebt bij voorkeur ervaring met de principes van holacratisch werken.

Het aanbod:

 • Aantrekkelijk salaris met bijhorende secundaire voorwaarden;
 • Persoonlijke begeleiding en coaching gericht op jouw ambities;
 • Een scholingsbudget voor diverse cursussen en opleidingen;
 • Jaarlijkse events en kennisdeling sessies.

Sollicitatieprocedure

Voor extra informatie voor deze nieuwe stap in je carrière kan je contact opnemen met Charlie van Beek van Progressive via c.beek @ progressive-nl.com of maak een connectie met hem via Charlie van Beek

Solliciteren