Kennismanager - Grond & Ontwikkeling (PR-34026108)

Locatie: Amsterdam, Noord-Holland, Nederland
Salaris: competitive
Sectoren: Engineering
Soort functie: Contract
Solliciteren

Gemeente Amsterdam | Kennismanager - Grond & Ontwikkeling

 • Startdatum: 06-02-2023
 • Einddatum: 06-08-2023 (met optie tot verlenging)
 • Locatie: Amsterdam
 • Uren: 28-36 uur p/w

De gemeente

De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf clusters, een bestuurs- en concernstaf en zeven bestuurscommissies (stadsdelen). De stadsdelen besturen samen met de gemeenteraad, burgemeester en wethouders de stad Amsterdam. De clusters Ruimte en Economie, Sociaal, Dienstverlening en Informatie, Interne Dienstverlening en Stadsbeheer bestaan uit afdelingen die expertise hebben op een specifiek terrein, zoals sport, jeugd of parkeren. Zij werken beleid uit tot stadsbrede kaders waarbinnen de stadsdelen het uitvoerende werk kunnen doen. Ook bieden zij directe ondersteuning aan bewoners die dit nodig hebben, bijvoorbeeld op het gebied van participatie of werk. De stadsdelen houden zich onder andere bezig met de inrichting van straten en pleinen, groen en parken en welzijnswerk in de buurt. Ze zorgen ervoor dat wat ze doen, past bij de behoeften in hun stadsdeel en bij het beleid voor de hele stad. Meer informatie over de gemeentelijke organisatie is te vinden op: https://www.amsterdam.nl/

De opdrachtgevers

Directie Grond & Ontwikkeling heeft als missie: "Meer waarde creëren voor de stad en metropool Amsterdam". Er wordt gewerkt aan een duurzame en vitale stad voor burgers en bedrijven. Wij voeren regie op de gebieds- en vastgoedontwikkeling en zijn verantwoordelijk voor het erfpachtstelsel. Daarnaast brengen wij in opdracht projecten voor wonen, werken en voorzieningen in samenhang tot uitvoering. Grond & Ontwikkeling is expert op het gebied van kaveluitgifte, het uitgeven van grond in erfpacht, het bouwrijp maken van gemeentelijke kavels en het transformeren en beheer van onroerend goed en financieel-economische projectbegeleiding. Vanuit deze kerntaken spelen wij strategisch in op marktontwikkelingen. Daarbij beheren wij het vereveningsfonds en het erfpachtvermogen van de gemeente Amsterdam.

Functieomschrijving
Als kennismanager coördineer en faciliteer je organisatie breed het proces en de werkzaamheden op het gebied van leren & ontwikkelen en kennisdeling van Grond en Ontwikkeling (hierna G&O). In deze rol ben je zowel adviserend, coördinerend als uitvoerend. Jouw taak is het vergaren, organiseren, ontsluiten en delen van de voor onze organisatie relevante kennis, informatie en best practicus.

Werkzaamheden

 • Inrichten interne organisatie: van Leer en Ontwikkel Lijn (LOL) naar Ontwikkelhuis G&O;
 • Voorbereiden en voorzitten van het Lol-overleg. Dat overleg bestaat uit de adjunct-directeur, P&O adviseur, communicatieadviseur, ondersteuner Lol en directieadviseur. Daarnaast is er nog een overleg met alle kennismanagers van de afdelingen. De kennismanagers zijn een verlengstuk van het Ontwikkelhuis G&O;
 • Verder ontwikkelen, opstellen en gedeeltelijk uitvoeren van een inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers voor hun eerste jaar, samen met P&O;
 • Vormgeven en organiseren van kennis- en themabijeenkomsten voor G&O in samenwerking met andere organisatieonderdelen binnen het cluster Ruimte en Economie, waar G&O onder valt;
 • Verantwoordelijk voor het programma van de introductiedagen voor nieuwe medewerkers;
 • Bijdrage leveren aan de ontwikkeling van instrumenten op het gebied van kennismanagement;
 • Adviseren van het Managementteam G&O en de afdelingen zelf, over leren en ontwikkelen. Hierbij signaleer je ontwikkelingen én knelpunten;
 • Managen & meten: je analyseert en brengt advies uit van de uitkomsten van de instrumenten die worden ingezet binnen G&O, zoals de GOed gesprekken, heidag medewerkers, heidag nieuwe medewerkers. Je maakt een ontwikkel-dashboard en voert pulse surveys naar behoefte uit.

Welke ervaring heb je?

 • Hbo-diploma, richting informatie en kennismanagement of gelijkwaardig;
 • Kennis van en op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van leren en ontwikkelen, competentie- en kennismanagement;
 • 3+ jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
 • Ervaring met het opstarten, organiseren en coördineren van leerlijnen, programma's, kennisuitwisseling en introductiedagen;
 • Ervaring met het opstellen van een opleidingsprogramma voor nieuwe medewerkers is een pré;
 • Kennis en ervaring op het gebied van vitaliteit, inclusie en diversiteit is een pré.

Aanbod

Progressive past de inlenersbeloning toe en bied een goed salaris met bijhorende secundaire arbeidsvoorwaarden gespiegeld aan dat van onze opdrachtgever. Je zal worden gedetacheerd via Progressive voor de eerste periode en dit contact wordt verlengd bij wederzijds enthousiasme. Neem voor meer informatie over de functie en het proces, contact op met Lizette Engel.

✆ : +31 (0)20 530 5873 / +31 6 15 88 36 37
✉ : l.engel @ progressive-nl.com

Solliciteren