De STEM Kloof: Vrouwen in Wetenschap, Technologie, Techniek en Wiskunde

Wetenschap, technologie, techniek en wiskunde (STEM) worden van oudsher beschouwd als ‘mannenvakken.

Maar vrouwen zouden de sleutel kunnen zijn tot het oplossen van de moeilijkste en meest complexe problemen ter wereld door middel van STEM.

Het wordt algemeen aanvaard dat klimaatverandering, armoede, onrecht, genderdiscriminatie en belemmeringen voor kwaliteitsonderwijs tot de grootste uitdagingen behoren waarmee we over de hele wereld worden geconfronteerd. Maar er is ook een enorm tekort aan mensen die de STEM-vaardigheden hebben om de antwoorden te vinden of te ontwikkelen op deze problemen die ons allemaal op de een of andere manier raken.

Wat echter het meest opvalt, is het enorme gebrek aan vrouwen in STEM.

Volgens het World Economic Forum vormen vrouwen ongeveer de helft van de wereldbevolking, maar komen ze onevenredig voor in de STEM-industrieën. Vrouwelijke werknemers vormen naar schatting 26% van het data- en AI-personeelsbestand wereldwijd en hebben slechts 15% van de engineering- en 12% cloud computing-functies. Tegelijkertijd ontdekte een onderzoek van UNESCO dat slechts 35% van de STEM-studenten in het hoger onderwijs vrouw is en slechts 3% van de vrouwelijke studenten in het hoger onderwijs ervoor kiest om IT te studeren.

Stel je voor wat we zouden kunnen bereiken als we gebruik zouden maken van alle briljante hersenkracht die vrouwen over de hele wereld niet durven te delen, niet kunnen delen of geen kans zullen krijgen om te delen, vooral in STEM.

Hoe kunnen we innoveren en oplossingen ontwikkelen om deze grote mondiale problemen aan te pakken als we de kennis of intelligentie van de helft van de bevolking niet gebruiken?

De ondervertegenwoordiging van vrouwen in STEM verklaren

Het gebrek aan vrouwen in STEM is een probleem dat begint in de kindertijd. Minder meisjes kiezen ervoor om STEM-gerelateerde vakken te volgen in het onderwijs dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Er is weinig prikkel voor getalenteerde vrouwen en meisjes om zich in te schrijven voor STEM-onderwijsprogramma's.

En een gebrek aan vertrouwen, inclusieve culturen en vrouwelijke rolmodellen dragen bij aan en versterken de perceptie dat de STEM-industrie beter geschikt is voor mannen.

Dus, hoe veranderen we het landschap?

Vertegenwoordiging en rolmodellen zijn belangrijk, en we moeten STEM op een andere manier positioneren tegenover jonge vrouwen en meisjes. Einstein, Newton, Hawking en Darwin worden terecht gevierd, maar hoe zit het met Grace Hopper, de baanbrekende computerprogrammeur die een compiler ontwikkelde die een voorloper was van de COBOL-taal? Hoe zit het met Roberta Bondar, de baanbrekende ruimtevaartgeneeskundige onderzoeker, of Augusta Ada King, de wiskundige en schrijver die algemeen wordt beschouwd als de eerste computerprogrammeur?

We hebben ook mensen, organisaties en bedrijven nodig die proactief ruimte maken voor vrouwen, kansen bieden en hen de steun geven die ze nodig hebben om succesvol te zijn.

Daarom zijn wij erg trots om te zien hoe ons moederbedrijf SThree heeft bijgedragen aan het financieren van onderwijs aan meisjes aan de gespecialiseerde STEM African Science Academy in Ghana. Het is een echt bewijs van hoe SThree zijn doel nastreeft om ‘bekwame mensen samen te brengen om aan de toekomst te bouwen’.

Sinds ons partnerschap in 2019 begon, hebben we bijna £ 170.000 aan de school gedoneerd, terwijl we de meisjes hielpen en ondersteunen via de universiteit en hen de kans gaven om hun dromen waar te maken: ingenieurs, wetenschappers en technische experts worden. Het beste is echter dat velen zullen doorgaan met wat ze hebben geleerd om terug te geven en hun gemeenschappen in heel Afrika te verbeteren, terwijl ze een steentje bijdragen aan enkele van de grootste problemen waarmee de wereld te maken heeft.

Die meisjes de kans geven en hen helpen slagen is slechts het begin als het gaat om het oplossen van de wereldproblemen. Maar als dat plan, de beweegredenen erachter en de successen ervan, over de hele wereld kunnen worden gerepliceerd, zal het een lange weg banen om op een diverse en opwindende nieuwe manier aan de toekomst te bouwen.

De 4 digitale skills die iedereen nodig heeft voor het werk van de toekomst

29 jul 2022

85% van de banen die beschikbaar zullen zijn in 2030 bestaan nog niet. Welke skills heb je nodig om inzetbaar en relevant te blijven in de toekomst? Wij hebben vier digitale vaardigheden op een rij gezet die alleen maar belangrijker worden bij het werk van de toekomst.

4 dingen die je moet weten over de overstap van je carrière van olie en gas naar duurzame energie

14 apr 2022

De omslag naar duurzame energie is in volle gang maar wat zijn de opties voor werknemers die hun carrière in de olie en gas branche hebben opgebouwd? We zetten enkele feiten op een rij en geven advies hoe jij de overstap het beste kan nemen!

Verandert de freelance-economie in farmaland?

23 sep 2020

Teveel keuze - Tips om te kiezen tussen twee banen

26 okt 2022

Op het eerste gezicht lijkt het alleen maar een luxeprobleem, maar door het nijpende tekort aan geschoolde arbeidskrachten kan het vaak voorkomen dat je moet kiezen tussen twee banen. Hoe maak je dan de juiste beslissing? Lees snel verder voor enkele praktische tips.