Break the bias: hoe we het STEM-field aantrekkelijker maken voor vrouwen

Ayumi Moore Aoki, oprichter van Women in Tech, pleit ervoor  om vrouwelijke skills en profielen meer onder de aandacht te brengen in de STEM-industrie. Op deze manier wil ze jonge meisjes aanmoedigen een carrière in de STEM-industrie te overwegen. Ook zegt ze dat we onder de mannelijke vakgenoten meer bewustwording mogen creëren over de toegevoegde waarde die vrouwlijke professionals kunnen meebrengen.

Het belang van ‘soft science’

Haar oproep komt na een nieuw rapport waarin onthuld wordt dat hoe meer vrouwen in de STEM-industrie werken, hoe groter de kans is dat het als ‘soft science’ wordt beschouwd. Academische onderzoekers, van het in de VS gevestigde Report1, benadrukken het belang van een rol voor ‘soft science’. Helaas wordt dit vaak nog bestempeld als minder rigoureus en minder betrouwbaar. Ook opvallend is dat organisaties of projecten waarin vrouwen werkzaam zijn vaak ook minder subsidie verdienen.

Moore Aoki, die tevens CEO is van de wereldwijde ‘not-for-profit organisatie’, geeft aan dat de organisatie als doel heeft meisjes en vrouwen mondiger te maken en de genderkloof in STEM-gebieden te dichten.Ze is het ermee eens dat de vooroordelen over vrouwen moeten worden tegengegaan. Allereerst door de participatie van vrouwen in de industrie te verhogen.

Ze zegt: “Persoonlijk heb ik geen ervaring met STEM-disciplines waarbij een sterke vrouwelijke vertegenwoordiging wordt ‘gedevalueerd’. Maar ik weet wel dat statistieken van de VN en het World Economic Forum aantonen dat vrouwen wereldwijd nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in STEM-functies. Gemiddeld genomen is het aantal vrouwen dat werkzaam is in de STEM-disciplines minder dan 20%.

Een groeiende kloof

‘’Het is zorgwekkend om te zien hoe de kloof tussen mannen en vrouwen in tech de afgelopen vier decennia is toegenomen. In de jaren 70 en 80 waren er verhoudingsgewijs meer vrouwen betrokken bij tech. Toen computerwetenschap economisch belangrijker en machtiger werd, trok het meer mannen aan, terwijl vrouwen steeds meer werden gemarginaliseerd.”

Een belangrijke factor voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen in STEM-rollen is wat zij noemt de ‘lekkende pijplijn’. Hierbij ziet ze een geleidelijke uitstroom van meisjes en vrouwen in STEM naarmate ze verder komen in hun opleiding en carrière.

In de VS toont ongeveer 74% van de jonge meisjes interesse in informatica en STEM-gebieden, maar slechts 18% hiervan heeft informatica-diploma’s en slechts 26% heeft computerbanen. Ayumi wijst erop dat in de VAE 47% van de STEM-gediplomeerden vrouwen zijn, maar dat zij slechts 15% van de STEM-functies vervullen.

Empowerment van vrouwen is goed voor STEM

Ze zegt: “Om vooruitgang te boeken, moeten we harder werken aan het opleiden van jonge meisjes voor een carrière in de STEM-industrie. We moeten het profiel van vrouwen die succesvol zijn in STEM-functies verhogen om als rolmodel te fungeren, met name op directie- en senior managementniveau. We moeten ook nadenken over het voorlichten van mannen over de waarde die vrouwen toevoegen binnen deze vakgebieden.”

“Voor mij moet het proces van empowerment van bovenaf beginnen. Ik zit in de adviesraad van het in Nederland gevestigde ‘AutoFill Technologies’ om ervoor te zorgen dat de doelstellingen, voor gelijke vertegenwoordiging en kansen, in het personeelsbestand worden bereikt. In lijn met het proactieve streven naar meer diversiteit, moedigt het bedrijf, in de huidige wervingscampagne, met name vrouwen aan om te solliciteren naar IT- en engineeringfuncties.

"STEM-bedrijven hebben baat bij een grotere participatie van vrouwen omdat zij verschillende ervaringen en perspectieven met zich meebrengen - en aantoonbaar een grotere mate van empathie - waardoor de voordelen van onderzoek, innovatie en technologische ontwikkeling een veel groter deel van de samenleving kunnen bereiken", zegt Ayumi.

Omdat AI in de toekomst een grote rol gaat spelen in ons hele leven, stelt ze dat vrouwen op een fundamenteel niveau moeten worden betrokken bij de ontwikkeling ervan. Daarmee voorkomen we dat er per ongeluk een inherente gendervooroordeel wordt ingebouwd in de gegevens en algoritmen die onze toekomst vormgeven.

"Nu is het moment om actie te ondernemen, rekening houdend met het feit dat het Instituut voor de Toekomst voorspelt dat 85% van de toekomstige STEM-banen pas in 2030 zal bestaan", zegt ze.

Het tekort aan talent aanpakken

Het vergroten van de vrouwelijke vertegenwoordiging in STEM zal essentieel zijn als we de groeiende vaardigheidskloof willen opvullen. Volgens techgigant Huawei zijn binnen een wereldwijd ICT-talenttekort van 200 miljoen mensen, de 10 moeilijkst te vervullen banen STEM-functies. De Britse economie verliest bijvoorbeeld naar schatting £ 1,5 miljard per jaar als gevolg van tekorten aan STEM-vaardigheden. De verwachting is dat in de VS 3,5 miljoen STEM-banen vervuld moeten worden in het jaar 2025. De voorspelling is dat meer dan twee miljoen vacatures onvervuld zullen blijven door gebrek aan geschikte, vakbekwame kandidaten.

Eén ding is dus zeker: het aanmoedigen van meer vrouwen om deel te nemen aan STEM-vakgebieden zal een noodzaak zijn als we het wereldwijde tekort aan talent willen aanpakken. Ongeacht of een discipline nou als hard of zacht wordt gezien.

Neem contact met ons op

Of je nu een professional bent op zoek naar een baan of een organisatie op zoek naar talent om je team te versterken, de specialisten van Progressive staan voor je klaar.

Teveel keuze - Tips om te kiezen tussen twee banen

26 okt 2022

Op het eerste gezicht lijkt het alleen maar een luxeprobleem, maar door het nijpende tekort aan geschoolde arbeidskrachten kan het vaak voorkomen dat je moet kiezen tussen twee banen. Hoe maak je dan de juiste beslissing? Lees snel verder voor enkele praktische tips.

Quality Assurance (QA): 5 eigenschappen van een goede kwaliteitsmanager

23 jun 2022

Of je nu als kwaliteitsmanager in de life science, petrochemical of high tech sector werkt – iedereen heeft een groeipad nodig voor zijn of haar carrière. Maar wat onderscheidt nu eigenlijk een goede, van een excellente kwaliteitsmanager? In dit artikel bespreken we wat er nodig is om door te groeien als QA specialist, engineer of validatie expert? In dit artikel een lijstje van professionele soft skills die jou kunnen helpen om sneller stappen te zetten op werkgebied.

4 dingen die je moet weten over de overstap van je carrière van olie en gas naar duurzame energie

14 apr 2022

De omslag naar duurzame energie is in volle gang maar wat zijn de opties voor werknemers die hun carrière in de olie en gas branche hebben opgebouwd? We zetten enkele feiten op een rij en geven advies hoe jij de overstap het beste kan nemen!

Wil je Engineer worden? Van opleiding tot doorgroeien; alles wat je moet weten

07 jul 2022

Engineering is een mooi vak. Maar wat zijn de vereisten, wat voor opleiding moet je volgen en hoe zit het met de doorgroeimogelijkheden? Lees snel verder voor antwoord op al deze vragen!