Deze 35 termen mogen niet ontbreken in jouw Business Intelligence-vocabularium

Game of scrabble with the word 'marketing' laid out

Business intelligence (BI) en data-analyse geven tech-beslissers een duidelijker beeld van hoe goed hun bedrijven draaien en of ze de vooropgezette doelen halen. Echter hebben sommige zakelijke gebruikers moeite om te begrijpen hoe Business Intelligence en analytics werken in theorie noch praktijk.

Deze 35 termen zouden in de woordenschat van elke Business Intelligence- of data-analist moeten voorkomen.

 1. Ad Hoc-query

Een eenmalig of ‘on demand’ Business Intelligence-rapport, vaak gebruikt om een specifieke businessvraag te beantwoorden.

 1. Anonimisering

Het verwijderen van links tussen mensen en hun records in een database, om zo te voorkomen dat privacy en vertrouwelijkheid geschonden worden.

 1. Application Programming Interface (API)

Dit is een code waarmee twee softwareprogramma’s in staat zijn te communiceren met elkaar.

 1. Balanced scorecard

Een hulpmiddel voor prestatiebeheer dat verschillende prestatiedatabronnen gaat linken op een enkele pagina (bijvoorbeeld verkoopresultaten versus voorraadniveaus).

 1. Behavioural analytics

De user intent in kaart te brengen met data om in een later stadium gedrag te voorspellen.

 1. Big data

Grote happen data die automatisch geanalyseerd kunnen worden met het doel bepaalde patronen, trends en interacties vast te stellen.

 1. Business Intelligence

Een proces waarbij (veelal in-house) data wordt geanalyseerd met de bedoeling het management te ondersteunen in haar beleidsbeslissingen.

 1. CRM

Strategieën en software om klantenrelaties te organiseren en optimaliseren.

 1. Contextuele data

Een structurering van big data die situationele contexten koppelt aan enkele elementen van big data om zakelijke inzichten te verkrijgen (bijv. In plaats van een klantrecord waarin de naam en het adres van de klant worden vermeld, geven gegevens die aan deze recordgegevens zijn toegevoegd ook de koopvoorkeuren van de klant) , die is verzameld uit recente webactiviteitsgegevens).

 1. Database

Een verzameling gegevens die zijn gerangschikt om ze gemakkelijk terug te vinden met applicaties en analysesoftware.

 1. Data broker

Een bedrijf dat persoonlijke informatie over consumenten verzamelt en die informatie verkoopt aan andere organisaties.

 1. Data cleansing

Het proces waarbij incorrecte en/of incomplete data wordt aangepast of verwijderd.

 1. Datamart

Een kleine gegevensrepository die is gericht op informatie over een specifiek onderwerp binnen de organisatie, zoals de sales, financiën of marketing.

 1. Datamodel

Een beschrijving van hoe de gegevens in een Business Intelligence-systeem gestructureerd moeten worden.

 1. Data point

Een afzonderlijk item in een grafiek of een diagram.

 1. Datavisualisatie

Een methode om gegevens in een visuele of picturale context te plaatsen als een manier om data toegankelijk te maken voor gebruikers die iets minder kaas hebben gegeten van Business Intelligence.

 1. Data warehouse

Een gegevensrepository die zich bezighoudt met meerdere vakgebieden (of datamarts).

 1. ERP

Het beheren van alle bedrijfsinformatie via een geïntegreerd computersysteem.

 1. Export

Het overzetten van data naar een format dat ook door andere programma’s gebruikt kan worden.

 1. Filter

Een mechanisme dat specifieke gegevens uit rapporten opneemt of uitsluit op basis van wat de gebruiker besluit te filteren.

 1. Forecasting

Een voorspelling of inschatting van de toekomst.

 1. Gap-analyse

Een onderzoek naar de vraag of de gegevens die een bedrijf heeft, kunnen voldoen aan de bedrijfsverwachtingen, en waar mogelijk ontbrekende gegevens kunnen ontstaan.

 1. Key performance indicator (KPI)

Een benchmark waartegen de bedrijfsgevens via Business Intelligence kunnen gemeten worden. De resultaten worden gerapporteerd in de vorm van een dashboard of een scorecardrapport waarmee leidinggevenden, managers en medewerkers de prestaties kunnen beoordelen en bepalen of een bepaald doel al dan niet wordt behaald.

 1. Lead generation

Het gebruik van een computerprogramma, database, het internet of een gespecialiseerde dienst om extra data te verkrijgen. Dit wordt veelal gebruikt om de scope van de business te vergroten, meer marge te verdienen of nieuwe klanten aan te trekken.

 1. Metadata

Gegevens die informatie bevatten over andere primaire gegevens (bijvoorbeeld als een afbeelding een primair gegeven is, kunnen de metagegevens bestaan ​​uit wat de resolutie is, wanneer de foto is gemaakt, enz.)

 1. Metrics

Prestatiemetingen die de voortgang observeren en trends binnen een organisatie evalueren.

 1. Multipolaire analyses

Een gedistribueerd big data-model waarbij gegevens worden verzameld, opgeslagen en geanalyseerd worden in verschillende delen van het bedrijf in plaats van centraal te worden geplaatst en geanalyseerd.

 1. Online Analytical Processing (OLAP)

Computerverwerking waardoor de gebruiker makkelijk data kan selecteren en bekijken vanuit verschillende perspectieven.

 1. Open Database Connectivity (ODBC)

Een API (zie supra) om toegang te krijgen tot een database.

 1. Schema

De structuur die de organisatie van gegevens in een database definieert

 1. Slice and dice

Term die gebruikt wordt voor het opbreken van data in kleinere stukjes, of data vanuit verschillende perspectieven te bekijken om ze beter te begrijpen.

 1. Snapshot

Een weergave van gegevens op een bepaald moment in de tijd.

 1. Software as a Service (SaaS)

SaaS is een softwaredistributiemodel waarin bepaalde applicaties toegankelijk worden gemaakt voor klanten (meestal via het web).

 1. Structured Query Language (SQL)

Een internationale standaard voor datamanipulatie.

 1. Supply Chain Management (SCM)

Een overzicht van middelen, informative en financien en hoe ze zich bewegen in het proces van leverancier naar de producent, naar de distributeur, naar de groothandel en tenslotte naar de klant.半導体

Wat is de impact van het Chiptekort op de voedselindustrie

08 apr 2022

We hebben nu al sinds halverwege 2020 te maken met een ernstig chiptekort dat ook de voedselindustrie raakt. Maar hoe groot is die impact en wat is het effect op lange termijn?

De waarheid over onderhandelen over salaris vanuit het perspectief van een recruiter

30 mei 2022

We horen graag het enthousiasme van een kandidaat wanneer ze een aanbod hebben gekregen. Maar soms krijgen ze dan van hun huidige werkgever een tegenbod. Dat brengt de vervolgvraag: moeten ze op veilig spelen en het aanbod accepteren of kunnen ze eigenlijk om meer vragen? En hoe zit het met het onderhandelen over salaris bij een nieuwe werkgever? We delen onze kijk met je, vanuit het perspectief van een recruiter.

De High Tech sector optimistisch over groei, gebrek aan personeel grootste bedreiging

01 mei 2023

De Nederlandse hightechsector rekent de komende jaren op groei, zo blijkt uit een onderzoek van onder meer Mikrocentrum. De cijfers die ASML-topman Peter Wennink presenteerde tijdens de opening van de Technishow eind 2022 zijn veelzeggend als je je afvraagt waarom de hightech-industrie het zo goed doet in Nederland...

7 tekenen dat je klaar bent om een nieuwe baan te vinden

22 jul 2022

De beslissing nemen om bij je huidige werkgever weg te gaan is nooit makkelijk. Maar voor een professional is er meer aanbod dan ooit in de huidige markt. Twijfel je nog? We zetten de belangrijkste tekenen op een rij, die aangeven dat het tijd is voor jou om een nieuwe baan te vinden. Lees snel verder!