Procesveiligheid binnen organisaties: hoe wordt dit zo effectief en efficiënt mogelijk gerealiseerd?

Presentation slide at Process Safety Conference

Progressive was aanwezig bij het landelijke Process Safety Congres in Dordrecht dat plaatsvond op 17 mei. Het PS Congres wordt jaarlijks georganiseerd door Tijs Koerts en was wederom een groot succes. Met het congres wilt Tijs Koerts bijdragen aan het terugdringen van het aantal ernstige incidenten die gerelateerd zijn aan processen met gevaarlijke chemicaliën. Een belangrijke stap is het uitwisselen van kennis en ervaringen over procesveiligheid, maar hoe kan procesveiligheid zo effectief en efficiënt mogelijk worden gerealiseerd?

Het uitwisselen van kennis over procesveiligheid stond centraal

Tijdens het congres werden er verschillende interessante lezingen gegeven door onder andere Rick Engler (Board Member van Chemical Safety Board), Hans Schwarz (VP Process Safety bij BASF) en Jakob van der Wal (HSE Manager bij NAM). De gehele dag stond het uitwisselen van kennis en ervaringen omtrent procesveiligheid centraal: het belang van procesveiligheid kan het best worden uitgelegd aan de hand van praktijkvoorbeelden zoals bijvoorbeeld de gasexplosie bij BASF in Ludwigshafen. Het congres werd bezocht door diverse specialisten waaronder Technical Safety- en HSE-specialisten, daarnaast waren er partijen aanwezig zoals KIVI, VNCI, NVVK en Deltalinqs.

Uitstekende kans om kennis op te doen over procesveiligheid

Progressive beschikt over een uitgebreid netwerk aan specialisten die vaak te maken hebben met gezondheid en (proces)veiligheid in hun baan. Het was een uitstekende kans voor de recruitment consultants van Progressive om hun kennis op het gebied van procesveiligheid te verdiepen en om in contact te komen met specialisten die werkzaam zijn in de energie-, bouw & infra- en (petro)chemiesector.

Een veilige werkomgeving zit 'm in een combinatie van gedrag en procesveiligheid

Ben Roz is Business Manager bij Progressive en legt uit waarom hij het Process Safety Congres een belangrijk en sterk initiatief vindt: “We willen allemaal na werk veilig thuiskomen. Gedrag en arbeidsveiligheid spelen hierbij een belangrijke rol. Echter wordt een volledig veilige werksituatie pas gecreëerd door een combinatie van gedrag en procesveiligheid. Wat we vaak zien is dat managers goed op de hoogte zijn van arbeidsveiligheid, maar dat de kennis van procesveiligheid achterblijft. Procesveiligheid ligt vaak ingewikkelder en vereist veel onderzoek en investering. Wij hopen dat door middel van het Process Safety Congres zowel managers als specialisten meer kennis krijgen van en meer betrokken raken bij procesveiligheid.”

Procesveiligheid in de praktijk

Het creëren van meer betrokkenheid bij procesveiligheid en het uitbreiden van kennis van specialisten en managers is exact wat Tijs Koerts voor ogen heeft met het congres. Koerts is zelfstandig Process Safety Consultant en EPSC Operations Director en hij organiseerde voor de derde keer op rij het landelijke PS Congres. Daarnaast is hij Global Facilitator van de masterclass ‘Process Safety Competence’ en heeft hij ruime ervaring met onder andere Auditing & Gap Analysis, Change Management en Incident Investigation.

De human factor wordt steeds belangrijker

Er is sprake van veel discussie rondom de vraag hoe procesveiligheid het best kan worden opgezet. “Het bedrijfsleven en de overheid staan recht tegenover elkaar: het is de vraag of procesveiligheid opgezet moet worden door middel van het vaststellen van technische richtlijnen of door middel van het risico afdoende te reduceren. Ik denk dat een combinatie tussen de twee het best werkt. De human factor wordt steeds belangrijker: volledige procesveiligheid kan niet bereikt worden door enkel juiste technische richtlijnen. Ook de kennis van de specialisten moet up-to-date zijn zodat de richtlijnen op de goede manier worden nageleefd. Dit blijkt bijvoorbeeld uit een ernstig incident bij BASF in Ludwigshafen waarbij een specialist per ongeluk aan een leiding werkte die in gebruik bleek te zijn. Dit leidde tot een gasexplosie waarbij er vier mensen om het leven zijn gekomen. Met het congres wil ik bijdragen aan het verbreden en verdiepen van de kennis omtrent procesveiligheid en ik hoop dat het congres bijdraagt aan het terugdringen van het aantal incidenten.”

Het verbeteren van procesveiligheid moet een onderdeel zijn van de werkcultuur

Hugo Nusteling was aanwezig bij het congres en sluit zich aan bij Tijs Koerts. Wel benadrukt hij dat er naast een toename van kennis over procesveiligheid er ook een cultuurverandering plaats moet vinden. Nusteling is zelfstandig Environment Health & Safety consultant en eigenaar van Greenflux. “Er vinden helaas nog dodelijke incidenten plaats die wellicht voorkomen hadden kunnen worden door het besteden van meer aandacht aan procesveiligheid bij de uitvoering van het dagelijks werk door operator, monteur en contractor. Procesveiligheid wordt pas bereikt wanneer de technische aspecten in orde zijn én naast de specialisten ook de uitvoerende mensen beschikken over de juiste kennis en de juiste discipline. Dit wordt in eerste instantie door voorlichting, training en coaching bereikt en cruciaal is daarnaast het leren van voorvallen waarbij het bijna misging. Het verbeteren van procesveiligheid moet dus eigenlijk een onderdeel worden of zijn van de cultuur. Op deze manier kan de operationele integriteit beter worden gewaarborgd.”

Procesveiligheid wordt steeds belangrijker in meer industrieën

Henk Assen is Process Safety Technologist bij AkzoNobel en is het ermee eens dat kennisuitwisseling enorm belangrijk is bij procesveiligheid: “Procesveiligheid wordt alleen gerealiseerd wanneer er veel overleg plaatsvindt. Kennis kan goed worden overgedragen door middel van voorbeelden uit de praktijk te behandelen en daarom vind ik het jaarlijkse PS Congres zo belangrijk. Bovendien wordt procesveiligheid ook steeds belangrijker in industrieën die op het eerste gezicht onschuldig lijken, zoals de coating wereld. Ook in de coating industrie wordt er gewerkt met gevaarlijke stoffen, al is het in kleinere mate. In iedere industrie waar mensen werken met gevaarlijke stoffen moet er rekening gehouden worden met zowel de gezondheid als de procesveiligheid. Zeker wanneer de hoeveelheid schadelijke stoffen waarmee wordt gewerkt toeneemt.”

Een balans tussen technische aspecten en de menselijke kennis en kunde is key

Kortom, procesveiligheid zit ‘m in de juiste technische richtlijnen en voldoende technische kennis, maar zeker ook in de naleving van de richtlijnen op een gedisciplineerde manier. Het is van belang dat men de praktijk van procesveiligheid kent: voor een optimale procesveiligheid moet er een balans zijn tussen technische aspecten en de menselijke kennis en kunde. Uiteraard moet het technisch ontwerp kloppen en moeten de veiligheidsmaatregelen up-to-date zijn, maar minstens zo belangrijk is het bijhouden van kennis zodat het aantal menselijke fouten wordt teruggedrongen.

De consultants van Progressive die aanwezig waren bij het PS Congres

Wilt u meer informatie over het jaarlijkse Process Safety Congres? Bezoek dan de website PScongres.nl.

Wilt u meer weten over wat Progressive voor u of uw organisatie kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

Fotografie: Margriet van de Velde

“Ik heb over de jaren bij veel mooie bedrijven gewerkt via Progressive” – Marien Bakker

11 jan 2023

Marien Bakker werkt al zeven jaar via Progressive als SHE/HSE consultant en is momenteel werkzaam bij Nouryon. Wij spraken hem over zijn freelance loopbaan, uitdagingen en hoe Progressive heeft bijgedragen aan zijn carrière.

半導体

Wat is de impact van het Chiptekort op de voedselindustrie

08 apr 2022

We hebben nu al sinds halverwege 2020 te maken met een ernstig chiptekort dat ook de voedselindustrie raakt. Maar hoe groot is die impact en wat is het effect op lange termijn?

Het belang van het verduurzamen van het productieproces

19 dec 2022

Het is nog nooit zo belangrijk geweest voor fabrikanten om verspilling en uitstoot te verminderen. Hoe een bedrijf omgaat met verspilling heeft een enorme impact. Lees welke gevolgen het heeft en hoe we er mee om kunnen gaan.

Kunstmatige intelligentie - Wat kunnen we in de toekomst van AI verwachten

24 aug 2022

Al meer dan 60 jaar houdt AI zich bezig met de vraag hoe robots en computers ons kunnen ondersteunen op verschillende terreinen van de industrie en in het dagelijks leven. In dit artikel bespreken we op welke gebieden AI nu enorme stappen maakt, hoe de toekomst van onze banen eruit ziet en hoe Nederland er voor staat op dit gebied. Lees snel verder!

Tags: HIGH TECH