Verouderde raffinaderijen bieden kansen voor de arbeidsmarkt

Nadat in 2008 de economische crisis toesloeg en de olieprijzen daalden, werd het vertrouwen in de arbeidsmarkt binnen de olie- en gassector en chemische raffinaderijen sterk getemperd. Een aantal van 's werelds grootste raffinaderijen naderde het einde van hun levensduur en een groot probleem doemde op: wat te doen met een raffinaderij die binnenkort overbodig wordt en/of onvoldoende efficiënt is? Zouden zij moeten sluiten en daarmee duizenden mensen werkeloos maken?

Een succesvolle turnaround verlengd de levensduur van een fabriek en vergroot de efficiëntie en veiligheid

Wat er gebeurde is dat bedrijven een proces voor grootschalig onderhoud (turnaround) in deze raffinaderijen in gang zette, waardoor hun levensduur aanzienlijk werd verlengd, soms wel met 20 jaar. Vooral in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk vormen dergelijke turnarounds een cruciaal onderdeel van de bedrijfsvoering in oudere fabrieken. Dit geldt in het bijzonder voor grotere fabrieken. Een succesvolle turnaround verlengt niet alleen de levensduur van de fabriek, maar vergroot ook de efficiëntie en veiligheid.

Een toename in het aantal turnarounds betekent ook een toenemende vraag naar professionals

In de praktijk komt hier echter het nodige bij kijken. Een turnaround kan alleen plaatsvinden als de productie in de raffinaderij of chemische fabriek gedeeltelijk wordt stilgelegd. De wijze waarop dit proces wordt aangestuurd kan grote gevolgen hebben voor de winstgevendheid van een bedrijf. Hiervoor zijn specialistische vaardigheden nodig. “Een belangrijke trend die we in de afgelopen jaren hebben zien opkomen, is een groeiende vraag naar specialisten op het gebied van projectdienstverlening”, aldus Ben Roz, ‎Business Manager bij Progressive. “Planners, roostermakers en opzichters zijn de functies waarin we de grootste vraag zien. Dit komt vooral door het stijgende aantal grote turnarounds; deze kunnen alleen slagen dankzij een strakke coördinatie.

Bedrijven kiezen vaak voor het uitvoeren van een turnaround in dezelfde periode

Chemische en petrochemische bedrijven zijn qua productie nauw met elkaar verbonden. Wanneer er in een fabriek een turnaround plaatsvindt, kan dit een effect hebben op de andere chemische of petrochemische fabrieken in de keten. Daarom kiezen bedrijven ervoor om rond dezelfde tijd een turnaround uit te voeren, zodat de fabriek niet langer dan noodzakelijk buiten bedrijf is. Dit zorgt in korte tijd voor een enorme vraag naar specialisten. Vaak onderschatten deze bedrijven het belang van het zo vroeg mogelijk inhuren van deze mensen. Hierdoor moeten ze uiteindelijk hogere vergoedingen betalen, genoegen nemen met minder gekwalificeerde mensen en lopen ze tegen problemen aan bij het halen van de deadline voor de turnaround.”

Turnaroundprojecten vereisen gespecialiseerde professionals

Het vinden van talent gaat niet vanzelf. Turnaroundprojecten vereisen vaardigheden die afhankelijk van de fabriek sterk kunnen verschillen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor instrumentatietechnici. Zij moeten op de hoogte zijn van de laatste stand van de techniek. Hoewel de infrastructuur van de raffinaderij, zoals de pijpleidingen, de machines en dergelijke, min of meer hetzelfde is gebleven, is er grote vooruitgang geboekt wat betreft de technologie in de bedieningsruimte. “Het eerste waar deze bedrijven in investeren, is in technologie”, stelt Ben. “Ze proberen de pijpleidingen en de installaties zelf niet te veel te vernieuwen. Zelfs als de technologie wordt verbeterd, verandert het raffinageproces als zodanig niet en hoeft de installatie niet wezenlijk te worden aangepast. Het draait allemaal om de instrumentatie en de elektrische apparatuur daaromheen.”

Ouderwetse installaties kunnen een voordeel zijn

Ben legt uit dat het ook een voordeel kan zijn om ouderwets te zijn: “We hadden een bedrijf dat met een verouderd systeem werkte en dit niet wilde vervangen. Het was erg moeilijk om mensen te vinden die met dat systeem konden werken, maar we wisten ze te vinden. Als bedrijven een moderne installatie hebben, zijn ze op zoek naar instrumentatietechnici die aan zeer moderne installaties hebben gewerkt. Dit verschilt per fabriek en per installatie.”

Olieprijzen daalden en de winst van raffinaderijen steeg

In 2008 hebben veel bedrijven de situatie niet goed ingeschat”, voegt hij hieraan toe. “Ze waren volledig op de upstreamzijde van de markt gericht, maar toen de olieprijzen daalden, verwachtten ze dat het downstreamsegment ook hard zou worden geraakt. Toen de olieprijzen echter daalden, zagen we dat het met chemische bedrijven en een aantal van de raffinaderijen opeens veel beter ging. Hun basisproduct is olie, en nu dit goedkoper was geworden, konden ze meer winst maken en vervolgens hun investeringen opschroeven. Nu is het een van de grootste groeisectoren.”

“Hier in Nederland is één van de vijf raffinaderijen na een jaar of vijf, zes na de economische crisis verkocht. Een tweetal andere raffinaderijen heeft juist besloten om noodzakelijke investeringen af te blazen. Dit gaf de twee overige raffinaderijen een enorme kans. Deze twee hebben ervoor gekozen miljoenen euro's in turnarounds en uitbreidingen te investeren om hun positie in Europa te versterken.”

Wilt u meer weten over wat Progressive voor u of uw bedrijf kan betekenen? Neem gerust contact met ons op.

7 tekenen dat je klaar bent om een nieuwe baan te vinden

22 jul 2022

De beslissing nemen om bij je huidige werkgever weg te gaan is nooit makkelijk. Maar voor een professional is er meer aanbod dan ooit in de huidige markt. Twijfel je nog? We zetten de belangrijkste tekenen op een rij, die aangeven dat het tijd is voor jou om een nieuwe baan te vinden. Lees snel verder!

De waarheid over onderhandelen over salaris vanuit het perspectief van een recruiter

30 mei 2022

We horen graag het enthousiasme van een kandidaat wanneer ze een aanbod hebben gekregen. Maar soms krijgen ze dan van hun huidige werkgever een tegenbod. Dat brengt de vervolgvraag: moeten ze op veilig spelen en het aanbod accepteren of kunnen ze eigenlijk om meer vragen? En hoe zit het met het onderhandelen over salaris bij een nieuwe werkgever? We delen onze kijk met je, vanuit het perspectief van een recruiter.

Quality Assurance (QA): 5 eigenschappen van een goede kwaliteitsmanager

23 jun 2022

Of je nu als kwaliteitsmanager in de life science, petrochemical of high tech sector werkt – iedereen heeft een groeipad nodig voor zijn of haar carrière. Maar wat onderscheidt nu eigenlijk een goede, van een excellente kwaliteitsmanager? In dit artikel bespreken we wat er nodig is om door te groeien als QA specialist, engineer of validatie expert? In dit artikel een lijstje van professionele soft skills die jou kunnen helpen om sneller stappen te zetten op werkgebied.

De 4 digitale skills die iedereen nodig heeft voor het werk van de toekomst

29 jul 2022

85% van de banen die beschikbaar zullen zijn in 2030 bestaan nog niet. Welke skills heb je nodig om inzetbaar en relevant te blijven in de toekomst? Wij hebben vier digitale vaardigheden op een rij gezet die alleen maar belangrijker worden bij het werk van de toekomst.