Toename van kennismigranten in IT

Het aantal beschikbare IT-professionals in Nederland daalt flink. Dit is voor veel organisaties reden om over de grens te kijken voor gekwalificeerd IT-personeel. Wat zijn de voordelen van deze buitenlandse, hoogopgeleide specialisten en waar moeten bedrijven rekening mee houden als zij hen naar Nederland halen?

‘We merken dat de vraag naar IT-specialisten enorm stijgt,’ aldus Dennis Bosboom, IT recruitment consultant bij Progressive. ‘Organisaties zitten steeds vaker verlegen om IT’ers die gespecialiseerd zijn in programmeren. In markten als business intelligence en Java is al langer sprake van een tekort aan gekwalificeerde IT-professionals.’

‘Nu de arbeidsmarkt op IT-vlak aantrekt, groeit de vraag naar goede IT-specialisten terwijl het aanbod gelijk blijft of toeneemt. Hierdoor kampt Nederland met een groot tekort aan personeel in diverse sectoren binnen IT en is het voor bedrijven interessant om deze professionals uit het buitenland te halen.’

Expats in Nederland

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2015 blijkt dat er ongeveer 57.000 expats in Nederland wonen, waarvan twee derde mannelijk is. Zij zijn meestal hoogopgeleid en wonen nu in Nederland vanwege een goedbetaalde functie bij een internationaal bedrijf. De meest voorkomende expat-nationaliteiten in Nederland zijn:

  • Duits: 7.350 expats
  • Brits: 6.860 expats
  • Frans: 3.090 expats

Professionals afkomstig uit niet-Europese landen kunnen alleen in Europa werken als zij beschikken over een visum en een nationale kennismigrantenregeling. De overstap naar een volgend Europees land wordt vervolgens vergemakkelijkt als zij in het bezit zijn van een Europese blauwe kaart.

Wat is een Europese blauwe kaart?

‘Stel dat een Indiase IT-professional een paar jaar in Duitsland werkt en vervolgens een nieuwe werkgever in Nederland vindt. Hij of zij kan deze overstap makkelijk maken met behulp van een Europese blauwe kaart,’ legt een medewerker van de Immigratie- en Naturalisatiedienst uit.

‘De werknemer in kwestie hoeft dan geen rekening te houden met de lastige regels die hij of zij normaal zal tegenkomen bij een overstap naar een nieuwe werkgever in een nieuw land.’

Voordelen van buitenlandse hoogopgeleide professionals

Bedrijven hebben nu vaak geen keus: door de enorme krapte op de arbeidsmarkt in Nederland móeten ze IT-personeel uit het buitenland halen. Wat is het voordeel van deze hoogopgeleide buitenlandse professionals?

Dennis: ‘Kennismigranten worden nogal eens onderschat, maar velen zijn minstens zo vaardig en sommigen zelfs gemotiveerder dan Nederlandse IT-specialisten om een succes te maken van een nieuwe uitdaging.’

Wanneer kunnen bedrijven kennismigranten in dienst nemen?

Voor organisaties is het betrekkelijk eenvoudig om kennismigranten in dienst te nemen. Zo moeten de firma’s geregistreerd zijn bij de Kamer van Koophandel en de afgelopen 5 jaar geen boete hebben gekregen voor overtreding van artikel 2 Wet arbeid vreemdelingen.

Daarnaast moeten de organisaties daadwerkelijk in staat zijn om de hoogopgeleide migrant een inkomen te betalen dat boven de vastgestelde grenzen ligt. In 2015 liggen deze grenzen op:

  • € 4.187 voor kennismigranten ouder dan 30 jaar
  • € 3.071 voor kennismigranten jonger dan 30 jaar
  • € 2.201 voor kennismigranten jonger dan 30 jaar die in Nederland zijn afgestudeerd, en die binnen 1 jaar een kennismigrantenvergunning kunnen aanvragen

Tevreden werkgevers

Sommige bedrijven staan nog wat huiverig tegenover het aannemen van kennismigranten. Dat is helemaal niet nodig, meent Dennis. ‘We zien dat werkgevers erg tevreden zijn over buitenlandse IT-professionals die bij hen komen werken.’

‘Het afgelopen jaar heb ik diverse kennismigranten bemiddeld bij klanten van Progressive. Zowel de kandidaten als klanten zijn erg tevreden over de uitkomsten van deze bemiddeling. Dat de professionals de Nederlandse taal soms niet machtig zijn, is slechts een kleine overbrugging in hun verder zeer grote toegevoegde waarde.’

Hulp bij bemiddeling

Het kan voor de organisaties lastig zijn nieuw buitenlands personeel te vinden. Waar moeten ze immers beginnen met zoeken? ‘Wij zijn gespecialiseerd in het vinden van het juiste IT-personeel. Ik spreek dagelijks met veel IT-specialisten; zij zijn afkomstig uit zowel Nederland als het buitenland. Uiteindelijk gaat het om een goede match,’ aldus Dennis.

‘We weten exact aan welke voorwaarden werkgevers en buitenlandse werknemers moeten voldoen volgens de Nederlandse wetgeving. Wij kunnen bedrijven dus perfect begeleiden bij hun zoektocht naar gekwalificeerd IT-personeel.’

半導体

Wat is de impact van het Chiptekort op de voedselindustrie

08 apr 2022

We hebben nu al sinds halverwege 2020 te maken met een ernstig chiptekort dat ook de voedselindustrie raakt. Maar hoe groot is die impact en wat is het effect op lange termijn?

Kunstmatige intelligentie - Wat kunnen we in de toekomst van AI verwachten

24 aug 2022

Al meer dan 60 jaar houdt AI zich bezig met de vraag hoe robots en computers ons kunnen ondersteunen op verschillende terreinen van de industrie en in het dagelijks leven. In dit artikel bespreken we op welke gebieden AI nu enorme stappen maakt, hoe de toekomst van onze banen eruit ziet en hoe Nederland er voor staat op dit gebied. Lees snel verder!

Tags: HIGH TECH

Een expat of kennismigrant aannemen, hoe gaat dat in zijn werk?

21 apr 2022

Soms zijn de specialisten die je nodig hebt niet in Nederland te vinden. In zo’n geval kan je er voor kiezen om deze specialist in het buitenland te zoeken. Wil jij graag een expat of kennismigrant aannemen? Lees dan snel verder hoe dat in zijn werk gaat!

4 voordelen van digitale innovatie in de life science industrie

06 mei 2022

De life science industrie is in beweging. AI, automatisering, cloud-technologie en modernisering van de IT infrastructuur brengen kansen met zich mee. We zetten vier voordelen van de digitale innovatie op een rij.