Connecting...

Qualification Validation Engineer

Location: Eindhoven, North Brabant Salary: competitive
Sector: Engineering Type: contract

De Qualification Valideation Engineer is verantwoordelijk voor het aansturen en coördineren van alle (project-)activiteiten ten behoeve van het gekwalificeerd op kunnen leveren van systemen én het bewaken van de kwaliteit van die activiteiten.

Als Qualification Validation Engineer rapporteer je hiërarchisch aan de manager Engineering en werk je functioneel aan de manager Q/V. Daarnaast werk je operationeel aan de projectleider van het project waar de werkzaamheden voor worden uitgevoerd.

Je zult operationeel leiding geven aan validatieteams samengesteld uit vertegenwoordigers van de betrokken afdeling, QA, QC's, OS en betrokken binnen Site Engineering (ES).

Hoofdtaken

  • Beoordeelt zelfstandig of in een project apparatuur/systemen gekwalificeerd of processen gevalideerd moeten worden en toetst dit met QA.
  • Beoordeelt door anderen binnen SE óf door externe firma's opgezette kwalificatiedocumenten en laat deze documenten eventueel volgens zijn inzichten aanpassen.
  • Is validatieleider van deel validaties binnen projecten. Stuurt in deze projecten tevens de betrokkenen uit de andere kennisgebieden, QC's en OS aan.
  • Begeleidt en controleert validatieactiviteiten door derden uitgevoerd.
  • Stelt protocollen op en voert aan de hand van deze protocollen de kwalificatie activiteiten uit (of laat deze uitvoeren).
  • Stuurt het aanpassen van tekeningen en/of validatie activiteiten aan.
  • Beoordeelt door leveranciers opgestelde validatie pakketten.
  • Is voor QA en inspecterende instanties (nationaal en internationaal) gesprekspartner voor de door SE uitgevoerde kwalificatie van gerealiseerde projecten.
  • Is verantwoordelijkvoorhetvolgen van ontwikkelingenbetreffenderelevantevalidatierichtlijnen en hetnaardeafdelingcommunicerenhiervan

Progressive

Progressive Recruitment is gespecialiseerd in de bemiddeling van professionals binnen de sectoren IT, Global Energy & Natural Recources, Life Sciences, Supply Chain en Engineering. Wij kunnen je helpen bij je zoektocht naar een tijdelijke opdracht, maar ook als je zoekt naar een permanente functie in deze sectoren. Kijk voor meer informatie op www.progressiverecruitment.com of www.progressivege.com

Progressive

Progressive Recruitment is specialized in recruiting professionals in the sectors IT, Global Energy & Natural Recources, Life Sciences, Supply Chain and Engineering. We can help you find temporary and permanent job opportunities in these industries. For more information, visit www.progressiverecruitment.com or www.progressivege.com.