Connecting...

UMC Information security officer

Location: Utrecht, Netherlands Salary: competitive
Sector: IT Type: contract

Voor een van mijn business partners in omgeving Utrecht ben ik op zoek naar een interim Information Security Officer.

Doel van de functie Binnen alle domeinen in de instelling bewerkstelligen van veilige informatievoorziening en het aantonen van compliancy m.b.t. vigerende wet- en regelgeving. Begeleiding van de uitvoering en toezicht op de naleving.

Plaats in de organisatieDe Security Officer maaktonderdeeluit van het team CISOvanuiteen2elijnpositie en voertde taken uit in samenwerking met alledivisies, stafdiensten en instituten en rapporteert over deresultaatgebiedenaandeCISO. Uitvoering van debeheersmaatregelen en lokaaltoezicht op denalevingvinden in de1elijnplaats

Taken Volgt externe ontwikkelingen en wet- en regelgeving op beide aandachtsgebieden Beoordeelt doorwerking op de bedrijfsvoering van de instelling op korte en midden lange termijn aan de hand van het principe "security by design & default".

*Ontwikkelt en actualiseert - binnen door overheden vastgestelde wet- en regelgeving w.o. de NEN7510, Wgbo, Wbp en EPV en door de raad van bestuur vastgestelde kaders - tactisch en strategisch beleid voor de informatiebeveiliging; voor het technisch deel in samenwerking met directeur ICT.

*Werkt onderdelen van het meerjaren werkplan uit voor de uitvoering van het beleid; actualiseert dit deel van het werkplan periodiek rekening houdend met externe en interne ontwikkelingen.

*Adviseert namens CISO het management (divisiebesturen, directeuren, afdelingshoofden) en waar nodig raad van bestuur m.b.t. de uitvoering en eventuele of noodzakelijke bijsturing. Bevordert uniformiteit en standaardisatie bij de informatieverwerking en gegevensuitwisseling.

*Draagt bij aan inrichting en instandhouding van het management systeem voor informatie-beveiliging (onderdeel van het kwaliteitsmanagementsysteem(ISMS)).

*Stelt in samenwerking met de lijn en stafdiensten praktische richtlijnen op (methoden, mechanismen en procedures) voor uitvoering van het beleid. Leidt best practises vanuit andere instellingen door.

Details Locatie: Utrecht Start: Asap Duur: 3 maanden met optieverlengingUurtarief: Marktconform

Mocht je op korte termijn beschikbaar zijn en herken je jeelf in bovenstaand? Reageer dan met jouw meest recente CV en bijbehorend uurtarief en ik zal zo spoedig mogelijk contact met je opnemen.

Alvast bedankt voor jouw reactie.