Connecting...

Reliability Engineer

Apply for this job
Location Antwerp, Belgium Salary Negotiable
Sector Engineering Type Permanent

Als Reliability Engineer zal uw focus liggen op betrouwbaarheid van apparatuur, reserveonderdelen en activabeheer.

Uw hoofdverantwoordelijkheid is om de betrouwbaarheid en efficiëntie van de technische installaties te verbeteren.

  • U geeft technische assistentie aan het onderhoudsteam om een voortdurende verbetering van de kwaliteit, veiligheid, kosten en milieu-impact op de installaties te hebben.
  • U zult de Lean Six Sigma-methodologie gebruiken om de productieprocessen te bewaken en te verbeteren.
  • U neemt het voortouw bij het coördineren van projecten voor continue verbetering en grote revisies door middel van goed projectbeheer.

U hebt de autonomie om te onderzoeken hoe deze essentiële gegevens kunnen worden gegenereerd.