Connecting...

Quality Specialist I

Location: Haarlem, North Holland Salary: competitive
Sector: Life Sciences Type: contract

Als Quality Specialist ben je verantwoordelijk voor de evaluatie van alle documentatie nodig voor vrijgifte van verpakorders (steriel en ICP), om de Qualified Person (QP) te voorzien van een advies m.b.t. vrijgifte van een verpakte batch. Deze documentatie kan bestaan uit productiedocumenten, deviatierapporten, en fysieke (verpak)monsters.

Hiertoe behoren ondermeer:

 • review van batch documentatie conform de eisen van Good Manufacturing Practice (GMP) en in complience met Manufacturers & Marketing authorisatie zodat iedere batch geschikt is voor release naar de markt;
 • controleren van de aanwezigheid en volledigheid en juistheid van alle batch documenten;
 • beoordelen van het eindproduct op juistheid van de primaire en secundaire verpakking en bijsluiter;
 • samenvatten van (kritische) afwijkingen in de documentatie tbv QP vrijgifte;
 • overleggen met de afdelingen QA Manager Review en de QP's over de prioriteitstelling en bijzonderheden van vrij te geven batches;
 • bespreken (periodiek) van trends en/of bijzonderheden met de QA Manager Review,
 • (mede) administratief verwerken van de documentatie van vrijgegeven batches;
 • bewaken van de voortgang van de vrijgiftes;

Beheer van bewaarmonsters, dit zijn monsters van grondstoffen en eindproducten:

 • Controle van aangeleverde bewaarmonsters;
 • Toezicht houden op het opslaan van bewaarmonster onder juiste omstandigheden (temperatuur, luchtvochtigheid en licht);
 • In en uitboeken van monsters middels een archiveringsdatabase;
 • Toezien op correcte vernietiging van bewaarmonsters.

Progressive

Progressive Recruitment is gespecialiseerd in de bemiddeling van professionals binnen de sectoren IT, Global Energy & Natural Recources, Life Sciences, Supply Chain en Engineering. Wij kunnen je helpen bij je zoektocht naar een tijdelijke opdracht, maar ook als je zoekt naar een permanente functie in deze sectoren. Kijk voor meer informatie op www.progressiverecruitment.com of www.progressivege.com

Progressive

Progressive Recruitment is specialized in recruiting professionals in the sectors IT, Global Energy & Natural Recources, Life Sciences, Supply Chain and Engineering. We can help you find temporary and permanent job opportunities in these industries. For more information, visit www.progressiverecruitment.com or www.progressivege.com.