Connecting...

Projectleider gebouwen mét oog voor details & kwaliteit

Location: Ghent, East Flanders Salary: Negotiable
Sector: Engineering, Construction Type: Permanent

Projectleider gebouwen mét oog voor details & kwaliteit

Deze job is iets voor u indien u op zoek bent naar:

Meer work-life balans - u bent actief in deuitvoering en ditaandeanderekant van detafel. Op dezemanierblijft u nauwbetrokkenbijhet project. Dehoofdaannemermoetechterde ad-hocproblemenoplossenwaardoor u meertijdhebtvooruwprivéleven.

Een functie bij de bouwheer die ook inhoudelijk zeer uitdagend is - u staat niet enkel aan de zijde van de bouwheer als werftoezichter maar u bent zelf effectief de bouwheer. Door deze dynamiek heeft uw inspanning effect op het eindresultaat en krijgt u ook de nodige erkenning.

Denodigevariatie - hetene project zit in voorontwerpfaseterwijlhetandere project volop in uitvoering is. Op dezemanierhebt u eenbijzondergevarieerd schema dat u zelfondercontrolehebt.

Eenaantrekkelijksalaris met genoegextralegalevoordelen, inclusiefbedrijfswagen.

Jobinhoud:

U volgt de uitvoering van de eigen projecten op. Dit zijn voornamelijk residentiële projecten die aan de hoogste kwaliteitsvereisten moeten voldoen. Na de nodige prijsvragen en conceptvergaderingen gaat u in zee met de door u gekozen aannemer en volgt u de werken op tot en met de oplevering.

U hebt steeds een aantal projecten die zich zowel in aanbestedingsfase als in uitvoeringsfase kunnen bevinden. Dit maakt de job bijzonder gevarieerd (afwisselend werfcontact & werken op kantoor).

Uwervaring:

* U hebteeneersteervaring in deuitvoering van residentiëleprojectenbijeenhoofdaannemer of projectontwikkelaar (alswerfleider, projectleider, projectmanager, etc.) en hebteennatuurlijkinteresse in hetvoorontwerp van bouwprojecten

* U bent vloeiend in het Nederlands, kennis van het Frans is een troef

* Idealiterhebt u een diploma architectuur/bouwkunde

* U bent een teamplayer en houdt ook van de nodige autonomie Geïnteresseerd?

Neemdan asap contact op met Gregory Van Lierde van Progressive Recruitment g.vanlierde(at)progressiverecruitment.com of op 04 71 86 60 82. De interviews gaandeze week en volgende week door, dusneemzosnelmogelijk contact op!