Connecting...

Kwalitatieve Projectontwikkelaar zoekt D&T development manager

Location: Kortrijk, West Flanders Salary: Negotiable
Sector: Construction Type: Permanent

Senior Design & Technical development manager

Doel

Als Senior Design &Technicaldevelopment manager sta je in voor de strategische voorbereiding van projecten op vlak van design en techniek waarbij je steeds de kwaliteit, de planning en het budget vooropstelt. Hierbij streef je continue naar een optimaal resultaat voor alle toegewezen projecten. Naast de projecten in "voortraject" blijf je ook betrokken bij projecten in uitvoering.

Verantwoordelijkheden

DESIGN & VOORTRAJECT:

 1. Leads & Wedstrijden = tijdens procedure tot aankoop
 • Onderzoeksfase leads:
 • ACTIEVE technische ondersteuning Business Development Manager
 • Wedstrijden: verantwoordelijk voor technische deel van het "concept" binnen de wedstrijd
 • Budgettering van projecten in onderzoeksfase & wedstrijd-fase
 1. DESIGN = ontwerpfase tot aan indiening bouwaanvraag
 • Hoofdverantwoordelijkheid voor technische uitwerking en optimalisatie van nieuwe opportuniteiten en projecten;
 • Uitwerken van innovatieve bouwconcepten in samenwerking met de Project Developer
 • ACTIEVE technische ondersteuning Project Developer
 • Aanstellen beperkt bouwteam (architecten/ ingenieurs stabiliteit en speciale technieken)
 • Aansturen architecten en ingenieurs teneinde het optimale project te creëren
 • Tijdens ontwerpfase: verbetering/ optimalisatie plans t.e.m. bouwaanvraag
 • Budgettering van projecten in ontwerpfase
 • Voorbespreking met overheden en administraties van de bouwaanvraag
 • Nauwkeurig aansturen van bouwteam om met minimale inspanning een doordacht, ambitieus én vergunbaar bouwaanvraagdossier samen te stellen
 1. Pipeline = projectfase na indienen bouwaanvraag
 • Opvolgen van het bouwvergunningstraject
 • Bouwteam uitbreiden (akoestisch ingenieur, EPB en VeCo, duurzame energie specialisten, landmeters, …) en aansturen voor opmaak aanbestedingsdossiers
 • Selectie bouwmaterialen
 • Organisatie en coördinatie van de prijsvraag bij diverse aannemers hetzij in algemene aanneming, hetzij in aparte loten
 • Analyse van de diverse voorstellen van aannemers
 • Bijsturing van het ontwerp in functie van de feedback van aannemers en leveranciers
 • Onderhandelen en afsluiten contracten met aannemers
 • Bijhouden database met expertise aannemers
 • Budgetcontrole
 • Overdracht project naar Technical Development Manager & begeleiding opstart

Projectopvolging

 • Opstellen van efficiënte werfplanning rekening houdend met de projectvereisten en de gekozen samenwerkingsvormen
 • Algemene planning strikt opvolgen en bijsturen van onderaannemers waar nodig
 • Dagdagelijkse opvolging van de werken in uitvoering dmv frequente werfbezoeken
 • Coördinatie van het projectteam (architecten, ingenieurs stabiliteit + technieken + akoestiek, landmeters, EPB en VeCo) en de aannemers
 • Werfvergaderingen leiden en aansturen
 • Uitvoeren van controleberekeningen (controle op meetstaten)
 • Doorgedreven kwaliteitsbewaking: proactief (tijdens de bouwfase) en opvolgen (ifv oplevering): (foto's nemen/ oplijsten gebreken/ opvolgen uitvoering…)
 • Controleren of de werken voldoen aan de opgelegde normen en decreten (vb brand/ veiligheid/ toegankelijkheid/…)
 • Anticiperen op mogelijke (bouwtechnische) problemen op basis van opgebouwde expertise
 • Permanent zoeken naar optimalisaties vòòr en tijdens bouwproces
 • Opvolgen van wensen van klanten tijdens de constructiefase
 • Coördinatie en aanbieden van afwerkpakketten en keuzes aan klanten
 • Commercieel contact met klanten inzake specifieke afbouw van het project lopende de werffase
 • Overleg met uiteindelijke gebruikers van de gebouwen (exploitanten/ huurders…) zodat een project op maat kan worden afgeleverd
 • Nazicht technische facturen (controleren/ weigeren/ goedkeuren)
 • Nauwkeurige Budgetbewaking:
  • Opmaken projectrapporten
  • Opmaken cashplanning & bijsturing waar nodig
  • Oplijsten & rapporteren van onvoorziene kosten
 • Voorlopige oplevering en nazorg:
  • Opleveren naar klanten en aanleveren PID Dossiers
  • Opvolgen van opleverpunten naar klanten
  • Opleveren naar aannemers
  • Opvolgen van opleverpunten naar aannemers
  • Budgetcontrole & nacalculatie
  • Nazorg bewaken na opleveringen

Project gerelateerde adhoc taken en technische ondersteuning van Project Development Manager lopende de realisatie van het project.

Je rapport rechtstreeks aan de technisch directeur

Je werkt nauw samen jouw collega's en het juridische en Project Development departement

Back-up collega Technical development managers

Sthree Belgium is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.