Connecting...

Agile Coach Infra

Location: Amsterdam, North Holland Salary: competitive
Sector: IT Type: Permanent

Agile Coach Infra

Voor een van mijn business partners ben ik op zoek naar een Agile Coach die ervaring heeft met het coachen van meerdere teams binnen een complexe, grote organisatie. Ben jij een Agile Coach die energie haalt uit het verder brengen van de Agile gedachtegang binnen een organisatie? Coach jij graag teammembers om ze naar een hogere stap te brengen? Ben jij slagvaardig, open en direct? Lees dan verder!

De organisatie heeft de eerste stappen gezet naar een nieuwe organisatie die volledig conform het Agile gedachtegoed werkt. Dit doen ze vooral om de dienstverlening aan hun klanten verder te kunnen verbeteren. Wat voor de organisatie belangrijk is, is dat de medewerkers de ruimte krijgen om iedere dag meer te leren en het beste uit hunzelf te halen.

De nieuwe organisatie is opgebouwd uit verschillende Tribes en Centers of Expertise. In een Tribe zijn professionals met verschillende expertises onderdeel van een Chapter. Binnen de Tribes werken ze met zelfsturende, multidisciplinaire en autonome teams: de Squads. Dit model evolueert continu.

Wij zoeken een Agile Coach voor de Infra tak die in een verantwoordelijke en coachende rol de nieuwe werkwijze en cultuur binnen de organisatie verder vorm kan geven.

Dit ga je doen

Als Agile Coach is je belangrijkste doel om de Squads, de individuele Squadleden en de organisatie zo goed mogelijk te helpen om zich de Agile manier van werken eigen te maken, mee te gaan in de beoogde cultuuromslag en daardoor in alle opzichten maximaal te presteren. Je eerste verantwoordelijkheid is daarin om de Squads te trainen en te coachen op het consequent en goed toepassen van de beginselen van Agile en de werkwijze continu te verbeteren.

Je bent een overtuigende en energieke Agile Coach met een passie voor communicatie, groepsdynamiek en coaching. Je gaat problemen niet uit de weg en bevordert continu gedragsverandering. Je neemt deel aan DevOps activiteiten zoals de sprint planning en retrospectives en je faciliteert coaching voor squad leden, Product Owners en IT Area Leads. Je wordt een rolmodel voor de DevOps manier van werken en bent een betrouwbare adviseur voor iedereen om je heen. Je creëert een werkomgeving met een samenwerkingscultuur en een focus op continu verbeteren. Het doel is om een betrouwbare infrastructure service aan de klant te leveren, en om een high performing agile organisatie te worden.

Wat ga je precies doen?:

 • Faciliteer en verbeter de DevOps manier van werken in squads en IT Areas
 • Introduceer DevOps manier van werken aan de squads en IT Infra Areas (bootcamps, workshops, training, 1-on-1 coaching).
 • Ondersteun de rituelen en hulpmiddelen voor squads.
 • Continu de volwassenheid van squads beoordelen aan de hand van een standaard DevOps maturity model, zodat eventuele gaten gesloten kunnen worden en er continu verbeterd kan worden.
 • Training en workshop materiaal produceren en behouden, en best practices bijhouden voor Infra NL.

Ondersteun squads en chapters bij het behalen van hun purpose

 • Uniformiteit borgen van verschillende rollen / functies mbt de verantwoordelijkheden en de belangrijkste concepten - b.v. faciliterend leidinggeven voor IT Area Leads, DoD en DoR voor Product Owners.
 • Help squads om hun missie te (her)definiëren en dit te vertalen naar implementeerbare epics en user stories.
 • Ondersteun de vormgeving van specifieke rollen, verantwoordelijkheden en deliverables in squads en chapters.

Bevorder samenwerking en overeenstemming tussen squads en chapters en hun belanghebbenden:

 • Faciliteer overeenstemming en regelmatige afstem mogelijkheden tussen squads (PO overleg, marketplace). Daarnaast coach je Product Owners en Scrum Masters om zulke faciliterende taken over te nemen.
 • Ondersteun chapters in het uitwisselen van kennis tussen squads en IT Areas.
 • Coach squads, en vooral PO's om regelmatig de dialoog aan te gaan met de klant.
 • Leidt probleem oplossingssessies om de squads te helpen om belemmeringen te overkomen.

We zoeken iemand met:

 • Minimaal 2 jaar ervaring als Agile coach binnen een complexe, grote organisatie
 • Diepgaande kennis van DevOps en Agile methoden inclusief het coachen van verschillende squads.
 • Ervaring met Scrum (Backlog en sprint planning, review en marketplace) en expert met Lean.
 • Expert op het gebied van de DevOps manier van werken (continu leveren, cross-functionele teams, ontwikkeling van cross-skilled squad leden).
 • Ervaring met high-performing Agile of DevOps teams.
 • Ervaring met coding of scripting tools zoals C++, Python of Bash.
 • Kennis van virtuele omgeving en tools zoals VMware of vROps.
 • Kennis van systeem configuratie en automatisering tools zoals Puppet, Chef, Ansible.
 • Professionele en intellectuele IT bekwaamheid op universitair niveau (minimaal bachelor).
 • Uitstekend level van Nederlands en Engels (spreken en schrijven).

Ontwikkeling en doorgroei

Binnen de organisatie wordt gestreefd naar een kwalitatieve groei en het steeds moeten zorgen voor de juiste mensen op de juiste plek. Daarom zal er veel geinversteerd worden in jouw persoonlijke doorgroei en ontwikkeling. Maar er wordt verwacht dat je hierin zelf ook initiatief neemt en jezelf altijd op de hoogte houdt van actuele ontwikkelingen binnen je vakgebied en jezelf blijft verbeteren.

Progressive

Progressive Recruitment is gespecialiseerd in de bemiddeling van professionals binnen de sectoren IT, Global Energy & Natural Recources, Life Sciences, Supply Chain en Engineering. Wij kunnen je helpen bij je zoektocht naar een tijdelijke opdracht, maar ook als je zoekt naar een permanente functie in deze sectoren. Kijk voor meer informatie op www.progressiverecruitment.com of www.progressivege.com

Progressive

Progressive Recruitment is specialized in recruiting professionals in the sectors IT, Global Energy & Natural Recources, Life Sciences, Supply Chain and Engineering. We can help you find temporary and permanent job opportunities in these industries. For more information, visit www.progressiverecruitment.com or www.progressivege.com.